VOLVO (SÕIDUAUTOD)

Hea meel on pakkuda järjest suuremat teenuste valikut Volvo sõiduautodele.

2014 aastal lisandus võimalus välja programmeerida EGR klappe ja tahmafiltreid (DPF). Samuti on võimalik pakkuda keele vahetust ja mootori võimsuse tõstmist (tuning).


Tahmafilter (DPF):

Enamus diiselmootoriga autod alates 2006 aastast on varustatud tahmafiltritega, et olla vastavuses keskkonnanõuete ja saastenormidega. Paraku teeb aeg oma töö ja tahmafiltrite eluiga saab kord läbi. Tahmafiltri eluiga mõjutab sõiduharjumus ja auto hooldus. Lühikesed linnasõidud, pikk õlivahetuse välp või mittesobiva mootoriõli kasutamine toob kaasa tahmafiltri ummistuse. Kui tahmafilter on ummistunud ja auto ise ei suuda seda enam puhastada, siis tuleb see välja vahetada. Ummistunud tahmafilter tekitab veateateid ja üldjuhul sunnib auto avariireziimi (piiratud jõud, kiirus ja kiirendus). Esinduses pakutav uus tahmafilter koos paigaldusega võib maksma minna 1000.- või isegi enam. Samas kui Te sõiduharjumusi ei muuda, ummistub ka uus filter juba mõne aastaga. Uue filtri ostmise alternatiiv on eemaldada ummistunud tahmafilter füüsiliselt ja see mootori ajust tarkvaraliselt välja programmeerida. Tahmafiltri eemaldamise tulemuseks on mitu positiivset asjaolu:

  • See mure ei kordu enam kunagi ja lahendus on lõplik.
  • Auto kütusekulu alaneb 10-20%.
  • Auto võimsus tõuseb.

Eemaldatud tahmafiltriga auto vastab siiski Eesti tehnoülevaatuse normidele ja ülevaatuse läbimisega probleeme ei teki. Koostöös partnertitega saan pakkuda ka tahmafiltrite füüsilist eemaldamist (sõltuvalt autost ligikaudne hind 100-150.-).


 EGR klapp:

Turbodiisel mootorid on üldjuhul varustatud EGR klapiga. Nagu ikka, selliste vigurite eesmärk on vähendada keskkonna saastet, nii ka EGR klappil. Samas aastatega need kuluvad, ummistuvad ja lähevad katki ning nende remont on üldjuhul kallis. Katkine ja/või ummistunud EGR klapp piirab mootori jõudu, kiirust ja kiirendust. EGR klapi vigu põhjustab puudulik auto hooldus, lühikesed linnasõidud, lekked vakkumsüsteemis või mootori üldine seisukord. Füüsiliselt eemaldatud või "pimedaks" tehtud EGR klapp tuleb tarkvaraliselt ka auto ajust välja programmeerida. Füüsiliselt ja tarkvaraliselt eemaldatud EGR klapi vigu enam tulevikus ei teki. Ka paraneb auto jõudlus. Harteron OÜ ei paku EGR klapi füüsilist eemaldamist või  "pimedaks" tegemist. Saan pakkuda vaid EGR-i tarkvaralist eemaldamist.


Tuning:

Enamus turbomootoriga Volvodele on võimalik pakkuda Stage1 ja Stage2 Tuningut.

Võimsuse tõus:

  • Stage1 - ca 15%
  • Stage2 - ca 25%.

Samas alaneb auto kütusekulu. Hetkel pole tehnilistel põhjustel võimalik pakkuda tuningut P3 (S60 2gen, XC60, V70 3gen, XC70 3gen S80 2gen) platvormi Volvodele. Alates 2000 aastast on kõigile ülejäänud Volvo mudelitele Tuning saadaval. NB! autorontidega, millel pidurid läbi, sillad kolisevad, rool väriseb jne. palun mitte pöörduda tuningu sooviga minu poole. Et autot võimsamaks muuta, peab esmalt korda tegema kogu tehnika. Jätan endale õiguse hinnata auto tehnilist seisukorda enne tuningu teostamist ja vajadusel keeldun tuningu teostamisest. 


Keele vahetus kelladeplokil (DIM) ja raadiol (ICM):

Kõikidele Volvodele on võimalik pakkuda keelevahetus kelladeplokis ja raadios. Kelladeplokk on võimalik laadida Eesti, Vene või Inglise keel. Raadiole on kindlasti saadaval Inglise ja Vene keel, paljudel juhtudel ka Eesti keel. Keelevahetus ei tekita mingeid komplikatsioone. Kõik ajud ja komponendid töötavad edasi, nagu enne keele vahetust. Kelladeploki ja raadio mälus kirjutakatse ümber vaid keelt puudutav koodi osa. Kuna originaal tarkvara (keel) säilib serveris, siis vajadusel saab alati taastada algse tarkvara. Keelevahetust ei ole soovitatav teha tehase garantiiga autodele. 


Kõik eel mainitud teenused on välja töötatud Euroopas. Antud tarkvaralised teenused pole välja töötatud Volvo poolt ja seega pole tegemist originaal tarkvaraga. Kui ametlikus Volvo esindusest teostatakse Teie autole mingeid tarkvara uuendusi, siis eelnevalt tehtud muudatused võivad kaduda. Harteron OÜ ei vastuta enda poolt tehtud tarkvaraliste muudatuste säilimise eest, kui peale seda on tehtud tarkvara uuendusi ja/või muudatusi Volvo ametlikus esinduses või mõnes muus ettevõttes. Harteron OÜ ei vastuta olemasolevate vigade suurenemise või uute vigade tekkimise eest, seda nii tarkvaraliste kui füüsiliste vigade osas. Harteron OÜ ei vastuta mingite vigade eest seoses mootori võimsuse tõstmisega (tuning), järjest vananev tehnika ja suurendatud mootori jõud võib põhjustada erinevaid vigastusi ning rikkeid turbos, mootoris, mootori komponentides, veermikus, käigukastis, jõuülekannetes jne.